PRACOVNĚ-LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY

OČKOVÁNÍ
21. 3. 2020

Nabízíme pracovně-lékařské služby pro firmy v Mohelnici a blízkém okolí.

Zajišťujeme pracovně-lékařské prohlídky vstupní, periodické, mimořádné i výstupní, vyšetření pro řidiče, zaměstnance v riziku atd. dle smlouvy se zaměstnavatelem.
Na vyžádání je možná i kontrola pracoviště.