O nás


Náš tým

MUDr. Leoš Russitzki

všeobecný praktický lékař

ordinace@naturpraktik.cz


Dosažené vzdělání:
Lékařská Fakulta UP Olomouc ukončena státní zkouškou v r. 1994
Atestace v oboru Otorinolaryngologie I.stupně v r. 1997
Atestace v oboru Všeobecné lékařství I.stupně v r. 2002
Diplom Homeopatické lékařské asociace a člen HLA
Diplom celoživotního vzdělávání lékařů

Členství v České lékařské komoře, Sdružení praktických lékařů a Svazu všeobecného lékařství ČLS JEP
Akreditované pracoviště pro obor Všeobecné praktické lékařství

Petra Hlaváčková

zdravotní sestra

sestra@naturpraktik.cz

583 430 950


Dosažené vzdělání:
Diplomovaná sestra, osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
Účast na celoživotním vzdělávání

Ordinační doba


Pojištovny

Máme uzavřenou smlouvu se všemi pojišťovnami.

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR VZP

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

205 - Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců

211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna